Halaman

Jumat, 11 Mei 2012

Membuat Calculator Sederhana Menggunakan VB2010

Pada bagian ini, kita akan membuat sebuah calculator sederhana menggunakan VB2010. Buat new project pada VB2010, kemudian pada form1 ubah propertiesnya seperti: MaximizeBox menjadi False dan FormBorderStyle menjadi Fixed3D.
Tambahkan sebuah button ke dalam form dan letakkan pada posisi top dalam form tersebut. Kita akan mengubah button tersebut menjadi berbentuk sebuah textbox. Adapun caranya dengan mengubah properties pada button seperti pada tabel berikut:


Sehingga didapat sebuah button yang berbentuk text seperti gambar berikut:
Tambahkan 18 buah button dan 3 buah label ke dalam form tersebut, kemudian atur letaknya serta text-nya seperti gambar berikut:
Sembunyikan tampilan 3 buah label dengan menimpanya menggunakan border form1. Selanjutnya kita akan menambahkan coding ke dalam program.

•    Klik 2 kali button Clear dan masukkan coding berikut:

Private Sub Button18_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button18.Click
        Button1.Text = "0."
        Label1.Text = ""
        Label2.Text = ""
        Label3.Text = ""
End Sub

•    Klik 2 kali button Exit dan masukkan coding berikut:

Private Sub Button19_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button19.Click
        End
End Sub

•    Klik 2 kali button “.” Dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button15_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button15.Click
        If Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "."
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "."
        ElseIf Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "."
        Else
            If Button1.Text.Contains(".") Then
            Else
                Button1.Text = Button1.Text & "."
            End If
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “=” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button16_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button16.Click
        If Label1.Text > "" And Label2.Text = "+" Then
            Button1.Text = Val(Label1.Text) + Val(Button1.Text)
            Label3.Text = Button1.Text
        ElseIf Label2.Text > "" And Label2.Text = "-" Then
            Button1.Text = Val(Label1.Text) - Val(Button1.Text)
            Label3.Text = Button1.Text
        ElseIf Label2.Text > "" And Label2.Text = "*" Then
            Button1.Text = Val(Label1.Text) * Val(Button1.Text)
            Label3.Text = Button1.Text
        ElseIf Label2.Text > "" And Label2.Text = "/" Then
            Button1.Text = Val(Label1.Text) / Val(Button1.Text)
            Label3.Text = Button1.Text
        Else
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “+” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button17_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button17.Click
        Label2.Text = "+"
        Label1.Text = Button1.Text
    End Sub

•    Klik 2 kali button “-“ dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button13_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button13.Click
        Label2.Text = "-"
        Label1.Text = Button1.Text
    End Sub

•    Klik 2 kali button “*” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
        Label2.Text = "*"
        Label1.Text = Button1.Text
    End Sub

•    Klik 2 kali button “/” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
        Label2.Text = "/"
        Label1.Text = Button1.Text
    End Sub

•    Klik 2 kali button “0” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button14_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button14.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "0."
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "0."
        ElseIf Button1.Text = "0" Then
            Button1.Text = "0."
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "0."
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "0"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “1” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "1"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "1"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "1"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "1"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “2” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button11.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "2"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "2"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "2"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "2"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “3” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button12.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "3"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "3"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "3"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "3"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “4” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "4"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "4"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "4"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "4"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “5” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "5"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "5"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "5"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "5"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “6” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "6"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "6"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "6"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "6"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “7” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "7"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "7"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "7"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "7"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “8” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "8"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "8"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "8"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "8"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali button “9” dan masukkan coding berikut:
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        If Button1.Text = Label1.Text Then
            Button1.Text = "9"
        ElseIf Button1.Text = "0." Then
            Button1.Text = "9"
        ElseIf Button1.Text = Label3.Text Then
            Button1.Text = "9"
        Else
            Button1.Text = Button1.Text & "9"
        End If
    End Sub

•    Klik 2 kali pada form dan masukkan coding berikut:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Button1.Text = "0."
    End Sub

klik Start Debugging (F5) untuk menjalankan program.

untuk mendapatkan file pdf-nya, klik download

12 komentar: